Kontakt

Poza godzinami pracy biura w przypadku jakiejkolwiek awarii w części wspólnej prosimy dzwonić na pogotowie awaryjne:

32 281 33 55.

Na klatkach schodowych zawsze wiszą tablice informacyjne ze wszystkimi numerami telefonów.