Dworcowa 22 trwają prace konserwatorskie

 

Nawet najem okazjonalny może okazać się problemem

Bez względu na to, czy umowa najmu mieszkania jest w zwykłej formie, czy chodzi o najem okazjonalny, przepisy pozwalają, aby najemca nawet przez pięć miesięcy mieszkał za darmo

Więcej…

 

40 Euro od każdej FV w ramach windykacji ?

W ubiegłych dwóch latach można było naliczać dłużnikom równowartość 40 euro do każdej niezapłaconej na czas faktury... Wynikało to z interpretacji ustawy z dnia  8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Owszem czasami dochodziło do patologii, szczególnie przy wierzytelnościach o niskich nominałach, kiedy dłużnik mający np: 4 faktury po 200 zł czyli łącznie na 800 zł, został wzywany do zapłaty kwoty ponad 1440 zł...

Więcej…

 

Nabór wniosków o dofinansowanie - odnawialne źródła energii

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego obejmujący następujące typy projektów:

Więcej…

 

Dotacje na termomodernizację nie dla wspólnot mieszkaniowych

Wspólnoty póki co poza marginesem wydzielonych naborów na dotacje unijne. Śląski Urząd Marszałkowski ogłosił nabory na projekty tylko dla budynków użyteczności publicznej.

Więcej…