Małe wspólnoty mieszkaniowe od 01.01.2020

W dniu 2 lipca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Artykuł 7 tej ustawy, zawiera zmiany dotyczące ustawy o własności lokali. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2020 r.

Więcej…

 

2020

Więcej…

 

Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2020 rok

Więcej…

 

Bonifikata od opłaty przekształceniowej w Bytomiu:

Bonifikata od opłaty przekształceniowej dla właścicieli nieruchomości budynkowych i lokali posadowionych na terenie stanowiącym własność Skarbu Państwa (np. spółdzielnie, mieszkania zakładowe, pokopalniane itp) w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej:

Więcej…

 

W latach 2041 - 2050 przeciętne roczne zapotrzebowanie na ciepło w budynkach mieszkalnych będzie o mniej więcej 7% mniejsze niż obecnie (z powodu wyższych temperatur)

Zmiany klimatyczne w przypadku naszego spowodują wzrost temperatur, które najbardziej odczuwalne będą na terenie Podkarpacia, Małopolski i Śląska.

Więcej…