Członkowie wspólnot mieszkaniowych dostaną grunt na własność ?

 

Prawdopodobnie już od 1 stycznia 2019 r. grunty pod blokami i domami oddane w użytkowanie wieczyste przekształcą się we własność

Więcej…

 

Małe wspólnoty mieszkaniowe do likwidacji

Ministerstwo Infrastruktury rozważa likwidację tzw. małych wspólnot mieszkaniowych ponieważ problemy z podejmowaniem decyzji w kwestiach przekraczających zakres zwykłego zarządu są utrudnione z powodu art. 199  Kodeksu cywilnego, który wymaga podejmowania uchwał ze 100% poparciem.

Więcej…

 

Masz kawałek gruntu we wspólnocie mieszkaniowej ? I tak nie jesteś jej członkiem.

Taki wyrok zapadł w Kaliszu w 2015 roku.

Więcej…

 

umowa quoad usum?

Umowa quoad usum jest to jedna z najbardziej powszechnych form uregulowania korzystania ze wspólnej nieruchomości przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości wspólnej.

Więcej…

 

Opłata mocowa. Jak wpłynie na nasze rachunki?

W środę 6 grudnia br. posłowie przegłosowali ustawę o rynku mocy. Zgodnie z nowymi regulacjami od 2021 r. do rachunków za prąd zostanie doliczona tzw. "opłata mocowa".

Więcej…