ZA WYWÓZ ŚMIECI BĘDZIEMY ROZLICZAĆ SIĘ Z MIASTEM

Od nowego roku wchodzą zmiany w przepisach: spółdzielnia ani zarządca nie będą wyręczać właścicieli nieruchomości w kwestii wywozu odpadów. Właściciele nieruchomości będą musieli podpisać umowy z magistratem na odbiór śmieci. Obowiązek dotyczyć będzie zarówno mieszkańców domów jednorodzinnych, jak i bloków.

Od nowego roku wchodzą w życie przepisy, zgodnie z którymi gminy będą zarządzać odpadami powstającymi na ich terenie. Właściciele lokali/domów będą ponosić opłatę śmieciową. Wciąż jednak nie wiadomo, czy spowoduje to wzrost, czy spadek cen wywozu śmieci. Również sposób liczenia nowego podatku nie został jeszcze określony, choć rozważana jest opcja uzależnienia wysokości podatku od powierzchni mieszkania.

Do końca przyszłego roku miasto ma czas na wyliczenie kosztów zmian i przyjęcie uchwał. W tym czasie właściciele nieruchomości powinni dostarczyć do magistratu deklarację przejęcia na siebie obowiązku opłacania odbioru śmieci.

Władze miasta przewidują spore zamieszanie w związku ze zmianą przepisów i zorganizowaniem nowego systemu.

Ustawa po nowelizacji

© Wszystkie prawa zastrzeżone