Po rozliczeniu wpłat nadwyżka na remonty

Temat przeksięgowania nadpłat z zaliczek na poczet eksploatacji jest dla mnie osobiście bardzo ważny i  przeze mnie stosowany co spotykało się z wielkim oburzeniem ZBMu Spółki, która robiła wszystko aby wspólnocie nie pozostał nawet 1 grosz ponad poniesione koszty w latach ubiegłych.  Wielokrotnie z ZBMem, spotykałem się w sądzie właśnie w tej sprawie, gdzie broniłem stanowiska wspólnoty dokumentując iż każdy zaoszczędzony grosz jest ważnym dodatkiem do przyszłych remontów budynków a przedstawiciel Spółki udowadniał, że należy mu się zwrot nadpłaconych pieniędzy. Sądy posiłkowały się wcześniejszymi orzeczeniami i nie miały najmniejszego zamiaru odejść od przyjętego już wcześniej stanowiska. Za pieniądze, które wspólnoty musiały zwrócić płatnikowi typu ZBM, który i tak zawsze zwlekał z terminowymi płatnościami, mogłyby dzisiaj w Bytomiu inaczej już wyglądać kamienice.

Na całe szczęście od najbliższych zebrań możemy podejmować uchwały o przekazaniu nadwyżki na fundusz remontowy wspólnoty zgodnie z wyrokiem SN http://www.rp.pl/artykul/603071_Wspolnota-nie-musi-zwracac-nadplat.html