Pole rażenia

Oto link do listy nieruchomości potencjalnie narażonych na wstrząsy wydobywcze wraz z podaniem kategorii ryzyka: http://www.bytom.pl/zalaczniki/2011/10/19/1319015159/1319015383.pdf