"Mamy do czynienia z prostytucją naukową! Ekspertyzy pisane są po to, by dopuścić wydobycie!" - Prof. Anton Sroka

Szkody górnicze powstające w wyniku bezmyślnej eksploatacji wydobywczej pod naszym miastem mogą doprowadzić do kolejnych pęknięć domów i kolejnych katastrof budowlanych. Ekspertyzy opracowywane na potrzeby Kompanii Węglowej zostały jasno nazwane jako "prostytucja naukowa" przez autorytet w tej dziedzinie - prof. Antona Srokę. Nie możemy wierzyć w zapewnienia i opracowywania Kompanii Węglowej. Jesteśmy sami, my mieszkańcy Bytomia sami musimy obserwować co się dzieje z naszymi domami i alarmować... Ale kogo?

Więcej…

 

ZA WYWÓZ ŚMIECI BĘDZIEMY ROZLICZAĆ SIĘ Z MIASTEM

Od nowego roku wchodzą zmiany w przepisach: spółdzielnia ani zarządca nie będą wyręczać właścicieli nieruchomości w kwestii wywozu odpadów. Właściciele nieruchomości będą musieli podpisać umowy z magistratem na odbiór śmieci. Obowiązek dotyczyć będzie zarówno mieszkańców domów jednorodzinnych, jak i bloków.

Więcej…

 

MOŻNA ZIMĄ EKSMITOWAĆ LOKATORA

Można już w okresie zimowym eksmitować lokatorów z zajmowanego lokalu. Nowe zasady wprowadza obowiązująca od dziś ustawa z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2011 r. nr 224, poz. 1342).

Więcej…

 

Pole rażenia

Oto link do listy nieruchomości potencjalnie narażonych na wstrząsy wydobywcze wraz z podaniem kategorii ryzyka: http://www.bytom.pl/zalaczniki/2011/10/19/1319015159/1319015383.pdf

 

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wyrok TK

Prawo użytkowania wieczystego to prawo pośrednie pomiędzy prawem własności, a prawami rzeczowymi ograniczonymi. Polega ono na korzystaniu przez użytkownika wieczystego z nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przez czas określony - 99 lat (wyjątkowo krócej, lecz nie mniej niż 40 lat).

Więcej…