Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wyrok TK

Prawo użytkowania wieczystego to prawo pośrednie pomiędzy prawem własności, a prawami rzeczowymi ograniczonymi. Polega ono na korzystaniu przez użytkownika wieczystego z nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przez czas określony - 99 lat (wyjątkowo krócej, lecz nie mniej niż 40 lat).

Więcej…

 

Rząd za zmianą prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Rząd - zgłaszając pewne zastrzeżenia - opowiada się za skierowaniem do dalszych prac legislacyjnych poselskiego projektu nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Więcej…

 

Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu domu?

Można 800-3000 złotych zaoszczędzić na ogrzewaniu mieszkania poprzez termomodernizację domu ale właściwie go ocieplając - obliczyli eksperci zajmujący się produkcją izolacji.

Więcej…

 

Po rozliczeniu wpłat nadwyżka na remonty

Temat przeksięgowania nadpłat z zaliczek na poczet eksploatacji jest dla mnie osobiście bardzo ważny i  przeze mnie stosowany co spotykało się z wielkim oburzeniem ZBMu Spółki, która robiła wszystko aby wspólnocie nie pozostał nawet 1 grosz ponad poniesione koszty w latach ubiegłych. 

Więcej…

 

Czy można domagać się odszkodowania za zimno w mieszkaniu?

Zarząd wspólnoty nie ogrzewa mieszkań mimo, że połowa członków wspólnoty jest za włączeniem ogrzewania. Jesteśmy zmuszeni dogrzewać się grzejnikami i ponosimy większe koszty z tytułu opłat za prąd.  Pytanie brzmi: czy jest możliwość zwrócenia się do wspólnoty o zwrot poniesionych kosztów?

Więcej…