Czy wspólnota mieszkaniowa może zlicytować lokal gminny?

Wspólnota mieszkaniowa może pozbawić swojego członka własności lokalu, jeżeli ten nie wypełnia  ciążących na nim i określonych w ustawie o własności lokali obowiązków.  Konieczne jest wówczas wystąpienie na drogę powództwa sądowego z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji. Taką możliwość przewiduje art. 16 uwl, który  jednocześnie określa przesłanki warunkujące powstanie tego roszczenia.

Więcej…

 

Warunki wewnętrzne w budynku wielorodzinnym z wentylacją naturalną

Podczas wymiany zużytego powietrza na zewnętrzne w budynkach powstawać mogą niekorzystne zmiany warunków wewnętrznych, przede wszystkim wzrost stężeń dwutlenku węgla i zawartości wilgoci

Więcej…

 

Skokowy wzrost kosztów energii w kwietniu

Aż o 8,1 proc. wzrosły w kwietniu rok do roku ceny nośników energii. Był to największy wzrost od września 2009 roku. Podwyżka jest efektem wprowadzenia przez PGNiG nowej taryfy gazowej, która obowiązuje od początku zeszłego miesiąca. Sam gaz podrożał w ciągu miesiąca o 7,7 proc.

Więcej…

 

Prąd od nowego dostawcy

Ponad 8 tys. odbiorców z różnych grup taryfowych zmieniło już dostawcę energii. W celu zmniejszenia kosztów pobieranej energii firmy i instytucje tworzą również grupy zakupowe i konsorcja, nabywające energię na Towarowej Giełdzie Energii.

Więcej…

 

Raport NIK: KWK "Bobrek-Centrum" działa niezgodnie z koncesją

Dwie kopalnie Kompanii Węglowej (KW) w tym jedna z Bytomia - KWK "Bobrek - Centrum" prowadziły działalność niezgodnie z określonymi w koncesjach warunkami, dotyczącymi ochrony powierzchni przed skutkami eksploatacji – uznała Najwyższa Izba Kontroli. Kompania nie zgadza się z taką oceną.

Więcej…