Prąd od nowego dostawcy

Ponad 8 tys. odbiorców z różnych grup taryfowych zmieniło już dostawcę energii. W celu zmniejszenia kosztów pobieranej energii firmy i instytucje tworzą również grupy zakupowe i konsorcja, nabywające energię na Towarowej Giełdzie Energii.

Więcej…

 

Raport NIK: KWK "Bobrek-Centrum" działa niezgodnie z koncesją

Dwie kopalnie Kompanii Węglowej (KW) w tym jedna z Bytomia - KWK "Bobrek - Centrum" prowadziły działalność niezgodnie z określonymi w koncesjach warunkami, dotyczącymi ochrony powierzchni przed skutkami eksploatacji – uznała Najwyższa Izba Kontroli. Kompania nie zgadza się z taką oceną.

Więcej…

 

"Mamy do czynienia z prostytucją naukową! Ekspertyzy pisane są po to, by dopuścić wydobycie!" - Prof. Anton Sroka

Szkody górnicze powstające w wyniku bezmyślnej eksploatacji wydobywczej pod naszym miastem mogą doprowadzić do kolejnych pęknięć domów i kolejnych katastrof budowlanych. Ekspertyzy opracowywane na potrzeby Kompanii Węglowej zostały jasno nazwane jako "prostytucja naukowa" przez autorytet w tej dziedzinie - prof. Antona Srokę. Nie możemy wierzyć w zapewnienia i opracowywania Kompanii Węglowej. Jesteśmy sami, my mieszkańcy Bytomia sami musimy obserwować co się dzieje z naszymi domami i alarmować... Ale kogo?

Więcej…

 

MOŻNA ZIMĄ EKSMITOWAĆ LOKATORA

Można już w okresie zimowym eksmitować lokatorów z zajmowanego lokalu. Nowe zasady wprowadza obowiązująca od dziś ustawa z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2011 r. nr 224, poz. 1342).

Więcej…

 

Pole rażenia

Oto link do listy nieruchomości potencjalnie narażonych na wstrząsy wydobywcze wraz z podaniem kategorii ryzyka: http://www.bytom.pl/zalaczniki/2011/10/19/1319015159/1319015383.pdf