Od lipca łatwiejszy dostęp do ksiąg wieczystych przez internet

Od 1 lipca wchodzą w życie przepisy ułatwiające dostęp do ksiąg wieczystych przez internet. Dzięki nim np. dokonany samodzielnie wydruk odpisu księgi wieczystej będzie miał moc dokumentu wydanego przez sąd -> wyszukiwarka http://magnez.bytom.pl/rejestry.

 

Więcej…

 

Mikrokogeneracja a program Prosument

Od niedawna inwestorzy indywidualni i wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Prosument. Jednym z dotowanych rozwiązań jest mikrokogeneracja.

Więcej…

 

Ocieplenie domu od wewnątrz – kiedy i czym je wykonać?

Prawidłowo wykonane ocieplenie domu minimalizuje straty energii grzewczej, co przekłada się na obniżenie ponoszonych kosztów. Zdarzają się sytuacje, kiedy z przyczyn niezależnych od nas, nie możemy odnowić elewacji budynku i poprawić jego izolacyjności termicznej. W takim wypadku wykonuje się ocieplenie domu od wewnątrz.

Więcej…

 

Zabudowa śmietnika nie wymaga ani zgłoszenia ani pozwolenia na budowę

W związku z zapędami naszego bytomskiego PINBu aby ścigać mandatami i nakazami rozbiórki budowanych wiat śmietnikowych w celu poprawy estetyki i higieny otoczenia budynków, przypominam, ze w 2009 zapadł już wyrok w tej sprawie WSA, gdzie w sposób jednoznaczny padło stwierdzenie iż obudowa śmietnika nie wymaga nie tylko pozwolenia na budowę ale wręcz i samego zgłoszenia. W roku 2013 takie stanowisko potwierdził na mój wniosek WSA w Gliwicach. W "rozszerzeniu" linki do wyroków.

 

Więcej…

 

Ogrodzenia międzysąsiedzkie

GUNB informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 23 ustawy – Prawo budowlane, co do zasady, budowa ogrodzeń nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ani dokonania zgłoszenia. Jedynie budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m wymaga dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (staroście), o czym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane.

Więcej…