Sejm zwiększy ochronę nękanych lokatorów?

Zwiększenie ochrony lokatorów zmuszanych do opuszczania mieszkań i nękanych przez właścicieli kamienic jest głównym celem przygotowanego przez Senat projektu zmiany w kodeksie karnym. W tym tygodniu w Sejmie przewidziano pierwsze czytanie tej propozycji.

Więcej…

 

Prezydent podpisał ustawę o charakterystyce energetycznej budynków.

Przepisy nakładają na właścicieli domów i mieszkań nowe obowiązki oraz rozszerza listę osób, które mogą wystawiać świadectwa charakterystyki energetycznej, która obejmuje: osoby z tytułem inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera.

Więcej…

 

Zarządca nie ma prawa odprowadzać opłat za śmieci wspólnoty

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6h u.c.p.g.) oraz złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6m ust. 1 u.c.p.g.) obciąża poszczególnych właścicieli lokali lub osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu ustawy o własności lokali lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany jedynie w odniesieniu do nieruchomości wspólnej.

Więcej…

 

Od lipca łatwiejszy dostęp do ksiąg wieczystych przez internet

Od 1 lipca wchodzą w życie przepisy ułatwiające dostęp do ksiąg wieczystych przez internet. Dzięki nim np. dokonany samodzielnie wydruk odpisu księgi wieczystej będzie miał moc dokumentu wydanego przez sąd -> wyszukiwarka http://magnez.bytom.pl/rejestry.

 

Więcej…

 

Mikrokogeneracja a program Prosument

Od niedawna inwestorzy indywidualni i wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Prosument. Jednym z dotowanych rozwiązań jest mikrokogeneracja.

Więcej…