Rękojmia za wady nieruchomości

Wejście w życie ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r. oraz związane z tym zmiany Kodeksu Cywilnego wprowadziły pewne zmiany co do gwarantowanej rękojmi za wady sprzedawanej nieruchomości.

Więcej…

 

Ustawa antysmogowa podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę antysmogową - informuje oficjalna strona Kancelarii Prezydenta. Nowe prawo pozwoli samorządom na wyeliminowanie najbardziej trujących urządzeń grzewczych i stosowanych w nich paliw.  Wprowadzała ona całkowity zakaz palenia węglem w Krakowie od 2018 roku. W ślad za tym, pójdą inne gminy. Przede wszystkim Bytom. 

Więcej…

 

Zgoda na sprzedaż alkoholu na min. 4 lata

Zgoda na sprzedaż napojów alkoholowych winna być wyrażona w uchwale, jednak musi uwzględniać przepisy, w tym ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Więcej…

 

Nowelizacja ustawy o własności lokali i windykacja

Na mocy ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o własności lokali (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1168), która weszła w życie w dniu 29 sierpnia 2015 roku, ustawodawca wprowadził nowe rozwiązania w zakresie ustalania wysokości udziału każdego ze współwłaścicieli lokalu w nieruchomości wspólnej

Więcej…

 

Czy możemy sprzedać odziedziczone mieszkanie obciążone prawem pierwokupu na rzecz gminy ?

Jak się okazuje, pomimo znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, spadkobierca może sprzedać mieszkanie po zmarłym przodku, nawet jeżeli ten nie mógł tego uczynić za życia.

Więcej…