Weszła w życie znowelizowana ustawa o char. energet. budynków

Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub najemca w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku

Więcej…

 

Zapłacisz podatek za otrzymane wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych1 opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej2 zaniechano poboru podatku.

Wszelkie dochody podatnika niewymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają zatem opodatkowaniu.

Więcej…

 

Sejm zwiększy ochronę nękanych lokatorów?

Zwiększenie ochrony lokatorów zmuszanych do opuszczania mieszkań i nękanych przez właścicieli kamienic jest głównym celem przygotowanego przez Senat projektu zmiany w kodeksie karnym. W tym tygodniu w Sejmie przewidziano pierwsze czytanie tej propozycji.

Więcej…

 

Prezydent podpisał ustawę o charakterystyce energetycznej budynków.

Przepisy nakładają na właścicieli domów i mieszkań nowe obowiązki oraz rozszerza listę osób, które mogą wystawiać świadectwa charakterystyki energetycznej, która obejmuje: osoby z tytułem inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera.

Więcej…

 

Od lipca łatwiejszy dostęp do ksiąg wieczystych przez internet

Od 1 lipca wchodzą w życie przepisy ułatwiające dostęp do ksiąg wieczystych przez internet. Dzięki nim np. dokonany samodzielnie wydruk odpisu księgi wieczystej będzie miał moc dokumentu wydanego przez sąd -> wyszukiwarka http://magnez.bytom.pl/rejestry.

 

Więcej…