Czy możemy sprzedać odziedziczone mieszkanie obciążone prawem pierwokupu na rzecz gminy ?

Jak się okazuje, pomimo znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, spadkobierca może sprzedać mieszkanie po zmarłym przodku, nawet jeżeli ten nie mógł tego uczynić za życia.

Więcej…

 

Zaliczki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej przedawniają się jak świadczenia okresowe ?

W procesach sądowych wytaczanych przez wspólnoty mieszkaniowe przeciwko członkom wspólnoty o zapłatę z tytułu kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w większości procesów powinno pojawić się zagadnienie przedawnienia roszczenia. Dlaczego tylko powinno się ono pojawić? Otóż dlatego, że często strony powyższego zarzutu nie podnoszą, bowiem są w błędnym przekonaniu co do terminu przedawnienia przedmiotowego roszczenia (myśląc że okres ten wynosi 10 lat, w sytuacji gdy jest to 3 letni termin).

Więcej…

 

Budowa bez pozwolenia już wkrótce - ustawa podpisana

Usprawnienie procesu budowlanego, przez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, wejdzie w życie 3 miesiące od publikacji nowelizacji, podpisanej już przez Prezydenta

Więcej…

 

Co wspólnota może w regulaminie porządku domowego ?

Wspólnota mieszkaniowa zarządza wyłącznie nieruchomością wspólną i nie ma  uprawnień do tego, aby decydować o sposobie użytkowania cudzych lokali.

Uchwały zakazujące prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniach  naruszają prawo, gdyż ingerują w odrębną własność. Podobnie postanowienia nakładające na właścicieli kary prewencyjne lub o charakterze odszkodowawczym są z mocy prawa NIESKUTECZNE.

Więcej…

 

Weszła w życie znowelizowana ustawa o char. energet. budynków

Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub najemca w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku

Więcej…