Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia

Samo utwardzenie gruntu poprzez np. nawiezienie kruszywa i jego ubicie (tak np. WSA w wyroku z dnia 30 października 2014 r. – sygn. akt VII SA/Wa 885/14), ułożenie kostki, elementów betonowych czy płyt na uprzednio przygotowanej powierzchni zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - dalej pr. bud. na działce budowlanej nie wymaga ani uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, ani dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej

Więcej…

 

Czym jest obowiązek meldunkowy i kogo obejmuje?

Pomimo różnych dywagacji na temat konieczności zameldowania, Polacy oraz osoby przebywające na stałe w Polsce mają obowiązek zameldowania się na pobyt stały.

Więcej…

 

Tabliczka

Tak dla przypomnienia dla siebie i innych jak powinny być oznaczone budynki w Bytomiu

ZARZĄDZENIE nr 158 / 2011

 

 

 

Koniec z socjalistycznym nakazem właścicielowi sprzatania gminnego chodnika ?

Więcej…

 

Za przekształcenie w prawo własności możesz zapłacić nawet osiem razy więcej niż sąsiad

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB) szykuje prawny bubel, który dotknie 1,5 mln użytkowników wieczystych - przestrzegają samorządy. Chodzi o projekt, który zakłada stopniowe i odpłatne przekształcanie od 1 lipca użytkowania wieczystego we własność.

Więcej…