Co to jest zasiedzenie nieruchomości i kiedy się je orzeka

Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia prawa własności nieruchomości. Do nabycia własności w ten właśnie sposób, dochodzi na skutek upływu czasu.

Więcej…

 

Koniec przypadkowego dziedziczenia długów. Wchodzą w życie zmiany w prawie spadkowym

Spadek to zarówno prawa, jak i obowiązki majątkowe, które w momencie śmierci przechodzą na spadkobierców. W jego skład wchodzą zatem nie tylko aktywa, jakie zmarły po sobie zostawił, ale także jego długi.

Więcej…

 

Rękojmia za wady nieruchomości

Wejście w życie ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r. oraz związane z tym zmiany Kodeksu Cywilnego wprowadziły pewne zmiany co do gwarantowanej rękojmi za wady sprzedawanej nieruchomości.

Więcej…

 

Ustawa antysmogowa podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę antysmogową - informuje oficjalna strona Kancelarii Prezydenta. Nowe prawo pozwoli samorządom na wyeliminowanie najbardziej trujących urządzeń grzewczych i stosowanych w nich paliw.  Wprowadzała ona całkowity zakaz palenia węglem w Krakowie od 2018 roku. W ślad za tym, pójdą inne gminy. Przede wszystkim Bytom. 

Więcej…

 

Zgoda na sprzedaż alkoholu na min. 4 lata

Zgoda na sprzedaż napojów alkoholowych winna być wyrażona w uchwale, jednak musi uwzględniać przepisy, w tym ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Więcej…