Przetarg na zabudowę paneli słonecznych na Fałata 33 w Bytomiu

ZApytanie ofertowe

Dotyczy zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu kamienicy przy ul. Fałata 33

Więcej…

 

Zarządca a pełnomocnik procesowy

Zarządca może reprezentować wspólnotę mieszkaniową w postępowaniu przed sądem, wyłącznie wtedy, gdy zostanie upoważniony do takich czynności.

Więcej…

 

Nawet najem okazjonalny może okazać się problemem

Bez względu na to, czy umowa najmu mieszkania jest w zwykłej formie, czy chodzi o najem okazjonalny, przepisy pozwalają, aby najemca nawet przez pięć miesięcy mieszkał za darmo

Więcej…

 

Głosowanie e-mailowe

Członkowie wspólnot mieszkaniowych mogą oddawać głosy przy podejmowaniu uchwał nie tylko w sposób tradycyjny (na zebraniu bądź pisemnie na karcie do głosowania przy indywidualnym zbieraniu głosów przez zarząd), lecz także za pomocą poczty elektronicznej.

Więcej…

 

Czy obowiązujące przepisy nakładają obowiązek instalowania oraz legalizacji wodomierzy lokalowych?

W istniejących zasobach mieszkaniowych do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody, uprawniony jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Osoba korzystająca z lokalu obowiązana jest natomiast udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany.

Więcej…