umowa quoad usum?

Umowa quoad usum jest to jedna z najbardziej powszechnych form uregulowania korzystania ze wspólnej nieruchomości przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości wspólnej.

Więcej…

 

Opłata mocowa. Jak wpłynie na nasze rachunki?

W środę 6 grudnia br. posłowie przegłosowali ustawę o rynku mocy. Zgodnie z nowymi regulacjami od 2021 r. do rachunków za prąd zostanie doliczona tzw. "opłata mocowa".

Więcej…

 

Czy można zmusić sąsiada do ogrzewania swojego lokalu ?

Sąsiad nie ogrzewa mieszkania, ponieważ chce zaoszczędzić,  a tymczasem sąsiadom rosną rachunki za ciepło? Jest na to sposób - właściciele mogą podjąć uchwałę o minimalnym zużyciu energii cieplnej w lokalu -  wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21 października 2014 roku, sygn. akt: II C 1386/13

Więcej…

 

Gmina odpowiada za nieodśnieżony chodnik bez względu na fakt kto go ma sprzatać.

Jeżeli właścicielem lub "zarządca" drogi publicznej jest gmina, to w jej gestii jest kontrola nad tym, czy rzeczywiście właściciele wywiązują się ze  swoich  powinności, zgodnie z ustawą, o czym urzędnicy często zdają się zapominać.

Więcej…

 

Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia

Samo utwardzenie gruntu poprzez np. nawiezienie kruszywa i jego ubicie (tak np. WSA w wyroku z dnia 30 października 2014 r. – sygn. akt VII SA/Wa 885/14), ułożenie kostki, elementów betonowych czy płyt na uprzednio przygotowanej powierzchni zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - dalej pr. bud. na działce budowlanej nie wymaga ani uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, ani dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej

Więcej…