Gmina odpowiada za nieodśnieżony chodnik bez względu na fakt kto go ma sprzatać.

Jeżeli właścicielem lub "zarządca" drogi publicznej jest gmina, to w jej gestii jest kontrola nad tym, czy rzeczywiście właściciele wywiązują się ze  swoich  powinności, zgodnie z ustawą, o czym urzędnicy często zdają się zapominać.

Więcej…

 

Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia

Samo utwardzenie gruntu poprzez np. nawiezienie kruszywa i jego ubicie (tak np. WSA w wyroku z dnia 30 października 2014 r. – sygn. akt VII SA/Wa 885/14), ułożenie kostki, elementów betonowych czy płyt na uprzednio przygotowanej powierzchni zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - dalej pr. bud. na działce budowlanej nie wymaga ani uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, ani dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej

Więcej…

 

Czym jest obowiązek meldunkowy i kogo obejmuje?

Pomimo różnych dywagacji na temat konieczności zameldowania, Polacy oraz osoby przebywające na stałe w Polsce mają obowiązek zameldowania się na pobyt stały.

Więcej…

 

Tabliczka

Tak dla przypomnienia dla siebie i innych jak powinny być oznaczone budynki w Bytomiu

ZARZĄDZENIE nr 158 / 2011

 

 

 

Koniec z socjalistycznym nakazem właścicielowi sprzatania gminnego chodnika ?

Więcej…