Dodatek gazowy

Dodatek gazowy 2023 - pamiętaj o wniosku!

Więcej…

 

W latach 2041 - 2050 przeciętne roczne zapotrzebowanie na ciepło w budynkach mieszkalnych będzie o mniej więcej 7% mniejsze niż obecnie (z powodu wyższych temperatur)

Zmiany klimatyczne w przypadku naszego spowodują wzrost temperatur, które najbardziej odczuwalne będą na terenie Podkarpacia, Małopolski i Śląska.

Więcej…

 

Rewitalizacja Dworcowej

Trwają intensywne prace na ulicy Dworcowej związane z rewitalizacją jednej z najważniejszych i reprezentacyjnych dróg w naszym mieście.

Po pracach ziemnych, w okresie wakacyjnym rozpocznie się remont m.in. kamienicy przy ul. Dworcowej 22 w Bytomiu.

 

Ustawa o elektromobilności

Wśród najważniejszych rozwiązań zawartych w projekcie jest m.in. uregulowanie procedury dotyczącej instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych. Projektowane przepisy mają ułatwić montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku.

Więcej…

 

Rewitalizacja Dworcowej nabiera tempa

Zrewitalizowane zostanie obszar ulicy Dworcowej, Zaułka i Rynku.

Dokumenty są już złożone w Instytucji przyznającej środki na ten cel a na renowację czeka także 11 prywatnych kamienic przy tej ulicy.

Zyskają nowe elewacje frontowe, dachy i klatki schodowe.

Więcej…