Dane statystyczno / wskaźnikowe

Podstawowe 2 informacje dla najmu:

Wskaźnik "inflacji" za rok 2018 wyniósł 1,6 %

gus

Wskaźnik wartości odtworzeniowej 1 m2 dla naszego województwa wynosi od kwietnia br - 3 651,00 zł/m2