Czy możemy sprzedać odziedziczone mieszkanie obciążone prawem pierwokupu na rzecz gminy ?

Jak się okazuje, pomimo znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, spadkobierca może sprzedać mieszkanie po zmarłym przodku, nawet jeżeli ten nie mógł tego uczynić za życia.

W 2013 roku, znajomi poprosili mnie o pomoc w kwestii nałożenia na nich kary przez Gminę Bytom za sprzedaż mieszkania po zmarłym przodku. Sytuacja na pierwszy rzut oka, po znowelizowaniu ustawy o gospodarce nieruchomościami wydawała się całkowicie n i e - d o - w y g r an i a. Po analizie całej sytuacji wytypowałem słowo klucz: "nabycie". Na tej podstawie opracowałem pismo procesowe i przekazałem właścicielowi. A oto treść wyroku :)