Do kogo należą środki zgromadzone na remonty

Wspólnota nie musi zwracać właścicielowi pieniędzy wpłaconych przez niego na fundusz remontowy. Pod warunkiem że prawidłowo to uregulowała

Sprawa wbrew pozorom nie jest taka prosta. Większość wspólnot mieszkaniowych posiada fundusz remontowy, choć nie musi. Przepisy nie posługują się bowiem tym pojęciem.

Ustawa o własności lokali (dalej: ustawa) mówi tylko o zaliczce na utrzymanie nieruchomości wspólnej, w tym na pokrycie wydatków na remonty i bieżącą konserwację.

Podstawą funkcjonowania funduszy są więc uchwały. Najczęściej są one lakoniczne, a większość wspólnot nie ma regulaminu korzystania z funduszu.

Jest jeszcze orzeczenie Sądu Najwyższego. W uzasadnieniu do wyroku z 22 kwietnia 2009 r. SN uznał za dopuszczalne unormowanie w drodze uchwały statusu prawnego funduszu remontowego, skoro nie został on uregulowany w ustawie (sygn. V CSK 367/09).

Treść orzeczenia tu: http://magnez.bytom.pl/prawo