Ustawa o elektromobilności

Wśród najważniejszych rozwiązań zawartych w projekcie jest m.in. uregulowanie procedury dotyczącej instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych. Projektowane przepisy mają ułatwić montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku.

W projekcie precyzuje się zasady tworzenia stref czystego transportu. Chodzi m.in. o możliwość ustanawiania stref we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców.

Więcej na https://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/news-ustawa-o-elektromobilnosci-komisje-zglaszaja-wazne-poprawki,nId,5608495

Określa się przypadki, w jakich wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia może wydać decyzję odmowną odnośnie do instalacji prywatnego punktu poboru energii przez mieszkańca oraz przyłączenia go do sieci poprowadzonej w nieruchomości. W przypadku budynków posiadających status zabytków niezbędne jest uzyskanie zgody właściwego konserwatora zabytków.

W projekcie precyzuje się zasady tworzenia stref czystego transportu. Chodzi m.in. o możliwość ustanawiania stref we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców.Czytaj więcej na https://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/news-ustawa-o-elektromobilnosci-komisje-zglaszaja-wazne-poprawki,nId,5608495#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Określa się przypadki, w jakich wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia może wydać decyzję odmowną odnośnie do instalacji prywatnego punktu poboru energii przez mieszkańca oraz przyłączenia go do sieci poprowadzonej w nieruchomości. W przypadku budynków posiadających status zabytków niezbędne jest uzyskanie zgody właściwego konserwatora zabytków.

W projekcie precyzuje się zasady tworzenia stref czystego transportu. Chodzi m.in. o możliwość ustanawiania stref we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców.Czytaj więcej na https://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/news-ustawa-o-elektromobilnosci-komisje-zglaszaja-wazne-poprawki,nId,5608495#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox